TUẦN 9 NGÀY KÍNH MẸ VÔ NHIỄM

TUẦN 9 NGÀY KÍNH MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngày Thứ Nhất (29-11)

LẠY ĐỨC TRINH NỮ VÔ NHIỄM. Mẹ hoàn toàn trong trắng, tinh tuyền và xinh đẹp; không một bợn nhơ nào có thể làm vẩn đục sự trong trắng của Mẹ. Xin Mẹ đoái đến những u tối nơi chúng con và kéo chúng con đến sự rạng ngời của Mẹ. Hướng nhìn về dung nhan Mẹ, hằng ngày chúng con muốn dần dần tiến tới đỉnh núi cao vời là chính Thiên Chúa.

. Kính Mừng ... . Sáng Danh ...

X Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con,

Đ Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần, khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng Mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính, thánh thiện, mà đón rước Con Chúa, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

TUẦN 9 NGÀY KÍNH MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngày Thứ Hai (30-11)

LẠY ĐỨC TRINH NỮ VÔ NHIỄM. Mẹ hoàn toàn trinh trong. Là dòng suối trong mát róc rách, Mẹ có thể phản ảnh toàn diện dung nhan Chúa Giêsu, Con Mẹ. Xin Mẹ cứu chúng con khỏi những cơn sóng của sự dữ đang xâm chiếm thế gian chúng con, và xin Mẹ dạy chúng con thanh luyện tâm hồn chúng con để được trong suốt dưới ánh sáng mặt trời.

... Kính Mừng ...

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần, khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng Mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính, thánh thiện, mà đón rước Con Chúa, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

TUẦN 9 NGÀY KÍNH MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngày Thứ Ba (1-12)

LẠY ĐỨC TRINH NỮ VÔ NHIỄM. Mẹ là Vườn địa đàng mới mà con rắn hoả ngục không thể vào được. Mẹ là Evà mới, là thụ tạo đầu tiên của thế giới mới, được Chúa Giêsu, Con Mẹ cứu chuộc và tái tạo. Mẹ là niềm cậy trông của thế giới cũ tan nát vì tội lỗi. Mẹ chính là bình minh của thế giới được cứu rỗi. Xin Mẹ giúp chúng con hiểu biết phẩm giá của những người được rửa tội, của những thụ tạo mới trong Đức Kitô. Xin Mẹ giúp tình trạng ơn sủng được luôn tăng triển nơi chúng con.

... Kính Mừng ...

X Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con,

Đ Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần, khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng Mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính, thánh thiện, mà đón rước Con Chúa, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

TUẦN 9 NGÀY KÍNH MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngày Thứ Tư (2-12)

LẠY ĐỨC TRINH NỮ VÔ NHIỄM. Mẹ là Nữ Vương chiến thắng. Mẹ đã chiến thắng Satan. Khi Mẹ đến trần gian, sự thất bại của Satan đã điểm và Satan đã chuốc lấy từ thất bại này đến thất bại khác. Chỉ mình Mẹ cùng với Chúa Giêsu đã hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của Satan. Việc Mẹ đã làm cho Satan là với bàn chân trinh trong của Mẹ, Mẹ đã đạp dập đầu Satan. Chúng con là những người yếu đuối, dễ bị tổn thương : xin Mẹ kéo chúng con ra khỏi những sự sa ngã của chúng con; xin Mẹ giúp chúng con trong những nỗ lực của chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con chiến đấu và chiến thắng.

... Kính Mừng ...

 X Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con,

Đ Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần, khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng Mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính, thánh thiện, mà đón rước Con Chúa, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

TUẦN 9 NGÀY KÍNH MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngày Thứ Năm (3-12)

LẠY ĐỨC TRINH NỮ VÔ NHIỄM. Mẹ hoàn toàn ngay thẳng. Mẹ là con đường tự do và thẳng tắp dẫn đến Chúa Kitô, không hề lạc lối, không hề do dự, nhưng tuyệt đối và trung thành. Nơi thân xác và linh hồn, Mẹ hoàn toàn và đơn thuần thuộc về Thiên Chúa và thuộc về Chúa Giêsu. Xin Mẹ giúp chúng con lắng nghe lời kêu gọi của con đường ngay thẳng và trở nên sẵn sàng phục vụ Chúa, không lý luận, không phân chia và không lấy lại.

... Kính Mừng

X Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con,

Đ Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần, khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng Mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính, thánh thiện, mà đón rước Con Chúa, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

TUẦN 9 NGÀY KÍNH MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngày Thứ Sáu (4-12)

LẠY ĐỨC TRINH NỮ VÔ NHIỄM. Mẹ là Đức Bà của Mùa Xuân, của các Mầm non và Bông Hoa. Mẹ là cây đang trổ hoa trắng tinh dưới bầu trời xanh biếc và rung nhẹ trước làn gió mát. Mẹ được tràn đầy nhựa sống của Thiên Chúa; Mẹ không làm cho Đấng đã trồng nên Mẹ phải thất vọng; nơi Mẹ, Trái Cây Cứu Rỗi đã chín mọng. Xin Mẹ giúp chúng con gìn giữ và phát triển những năng lực sống động của chúng con theo ý Chúa để phục vụ Nước Trời.

... Kính Mừng ...

X Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con,

Đ Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần, khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng Mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính, thánh thiện, mà đón rước Con Chúa, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

TUẦN 9 NGÀY KÍNH MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngày Thứ Bảy (5-12)

LẠY ĐỨC TRINH NỮ VÔ NHIỄM. Mẹ là Đức Bà của sự đơn sơ và niềm vui. Mẹ là thụ tạo kỳ diệu và là công trình của ơn sủng. Mẹ không muốn hưởng lấy những đặc ân trần thế. Mẹ không kênh kiệu, tự phụ vì sắc đẹp của Mẹ. Mẹ xuất hiện như một cô gái trẻ đơn sơ, trong sáng, tươi cười và tế nhị. Mẹ đã làm việc và vui chơi như các bạn hữu của Mẹ ở Na-gia-rét. Xin Mẹ dạy chúng con biết nhìn nơi mẹ chúng con, nơi các chị em chúng con, và nơi mọi cô gái là hình ảnh của Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng con biết kính trọng tất cả các chị em phụ nữ.

Kính Mừng ...

X Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con,

Đ Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần, khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng Mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính, thánh thiện, mà đón rước Con Chúa, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

TUẦN 9 NGÀY KÍNH MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngày Thứ Tám (6-12)

LẠY ĐỨC TRINH NỮ VÔ NHIỄM. Mẹ là Đức Bà của sự phong phú. Thiên Chúa đã muốn Mẹ hoàn toàn trinh trong, nên Người đã định Mẹ là Mẹ của Con Ngài và Mẹ của nhân loại. Vì Mẹ là thụ tạo vô nhiễm, Mẹ đã trở nên Người Mẹ với tâm hồn bao la, là Người Cộng tác tích cực với nhiệm vụ cứu chuộc của Chúa Giêsu. Xin Mẹ giúp chúng con hiểu biết sự phong phú của đức trong sạch. Và nhờ đức trong sạch, xin Mẹ ban cho chúng con một đời sống hăng hái, quảng đại, hữu ích cho xã hội loài người và cho Nước Chúa.

... Kính Mừng ...

X Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con,

Đ Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần, khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng Mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính, thánh thiện, mà đón rước Con Chúa, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

TUẦN 9 NGÀY KÍNH MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngày Thứ Chín (7-12)

LẠY ĐỨC TRINH NỮ VÔ NHIỄM. Mẹ là Đức Bà của tuổi thanh xuân và tuổi trẻ. Mẹ là Trinh Nữ Vô Nhiễm rạng ngời. Tổng lãnh Thiên Thần đã phải cúi chào Mẹ và nói rằng : “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phúc!” Mẹ đã thu phục hiệp sĩ mười bốn tuổi là Đaminh Savio và đã ban cho ngài nhiều ơn lành. Ở Lộ-đức, Mẹ đã hiện ra với cô mục đồng Bernadette dưới hình dạng “cô gái nhỏ” rạng ngời. Và cô mục đồng Bernadette đã thường gọi Mẹ như thế. Xin Mẹ tiếp tục biểu lộ lòng ưu ái của Mẹ đối với giới trẻ. Xin Mẹ gìn giữ tâm hồn thơ ấu của chúng con. Xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi sự ghê tởm và xấu xa của tội lỗi. Và một ngày kia, xin Mẹ cho chúng con niềm vui vì được chiêm ngắm Mẹ trên trời.

... Kính Mừng ...

X Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con,

Đ Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần, khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng Mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính, thánh thiện, mà đón rước Con Chúa, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Đánh giá bài suy niệm
(1 Đánh giá)
Số Lần đọc 352 lần
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]